Расписание занятий

Расклад вучэбных заняткаў на І паўгоддзе 2019/2020 навучальнага года (1 - 4 кл)

развернуть

 

ур

 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

панядзелак

1

   бел. літ

чал і свет

руск. літ

руск. літ

2

ф к. і зд.

матэм

руск. мова

ф к. і зд

3

бел. мова

ГЗС

матэм

матэм

 4

  выяўл. м.

бел. мова

ГЗС

руск мова

5

 

 

пр. навуч

пр. навуч

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аўторак

 

 

 

 

 

1

музыка

бел. літ

англ. мова

англ. мова

2

матэм

матэм.

матэмат

 матэм

3

руск. мова

бел. мова

фк і здар

музыка

4

пр. навуч

АБЖ

бел. мова

бел. мова\

5

 

Фк ізд.

бел.літ

бел. літ

6

 

 

 

 

 

 7

 

 

 

 

серада

1

бел. літ

руск . літ.

руск. літ

руск літ

2

бел. мова

матэм

матэм

матэм.

3

матэм

руск. мова

руск мова

руск мова

4

Фк і зд

выяўл.маст

чал. і свет

АБЖ

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

чацвер

 

 

1

бел. літ

бел. літ.

бел. літ

фк. і зд

2

бел. мова

матэмат

англ. мова

англ.м

3

матэмат

ф.к. і зд

бел. мова

бел. мова

4

 

бел. мова

  фк і зд.

бел. літ

5

 

 

АБЖ

чал. і свет

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

пятніца

 

 

 

 

 

 

1

выяўл. м

руск. літ

бел мова

Бел. мова

2

матэмат

музыка

англ.мова

анг.мова

3

ГЗС

руск.мова

музыка

  матэм

4

чал. і свет

прац. навуч

матэмат

выяўл. м

5

.кл. г.

 

 выяўл. м

ГЗС

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

свернуть

Расклад вучэбных заняткаў на І паўгоддзе 2019/2020 навучальнага года (5 - 11 кл)

развернуть

 

ур

 

5 клас.

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

паня-дзе-лак

1

руск. літ

геаграф

матэм

бел. літ

сусв.гіст

б іялогія

астраномія

2

пр.нав/ пр.н

матэмат

гісто р

бел.мова

геаграф

фізіка/

хімія

матэмат

3

руск мова

бел. мова

пр.нав/ пр.н

геаграфія

фізіка

матэмат

хімі я

 4

сусв. гісто

бел. літ

пр.нав/ пр.н

матэ м

руск літ

хімія/

фізіка

ГЗС

5

матэмат

руск. мова

фізіка

фк. і здар

бел. мова

ГЗС

біялогія

6

 

ГЗС

мастацтва

-/інф

матэмат

 

руск літ

 

 

 

 

Інф/-  

ГЗС.

 

 

аўто-рак

 

 

 

 

 

 

фізіка/ -

 

1

. бел  літ а.

руск. літ

фк ізд

геаграф

гісторыя Б.

дп/ -

матэм

2

в анг/англ. м

руск. мова

бел. мова

 матэм

 фізіка

геаграфія

  бел. літ

3

чал. і свет

матэма т

матэм

   фізіка

руск. мова

ням./англ

бел. мова

4

матэмат

фк і здар

бел. літ   

ням./англ. м.

руск. літ  

матэма т

ф ізіка

5

бел. мова

ням. мова

ням. мова

руск. літ

матэмат

бел. мова

  .сусв.гістор

6

ф.к і зд

 

інф/ -

руск.мова

 мастацтва

бел.літ

ням../анг

 

 7

 

 

     - /інф

 

 

 

 

сера-

да

1

руск мова

ням. мова

ням. мова

біялогія/

матэмат

сусв. гістор

хімія

2

сусв.гістор

матэм

біялогія

хімія

ням./англ

руск. літ

матэмат

3

Анг/англ. м

нфарматык

матэмат

сусв. гістор

фк і зд

руск. мова

б іялогія

4

  матэмат

біялогія

руск. літ

  мастацтва

хімія.

матэмат

ням./англ

5

АБЖ

гисторыя

хімія

ням./англ

бел. мова

ф.к.. і здар

нфарматык

6

 

мастацтва

руск. мова

матэм/

  бел. літ

хімія/інф

фк і зд

7

 

 

 

     ГЗС

     

 інф/ -

 

 

 

чац-

вер

 

 

1

мастацт

бел. літ

геаграфі я

ням./англ

руск. мова

матэма т

фізіка

2

матэм

бел. мова

фк і зд

матэм/

география

фіз/ хімія

сусв.гістор

3

руск. мова

ням. мова

ням. мова

бел. літ

сусв.гістор

хім/фізіка

vатэмат

4

руск. літ

сусв. гістор

матэм.

фізіка

ням.м./англ

біялогія

руск. мова

5

ГЗС

матэм

руск. мов

хімія

матэмат.

геаграфія

руск літ

6

бел. мова

фк. і здар

руск.літ

сусв. гіст

фізіка

ням.м./ англ

ДП/МП

7

 

 

 

 

 

 

 

пят-ніца

 

 

 

 

 

 

 

хімія /-

 

1

бел  літ

матэм

фізіка

біялогія

Інф/-  

грамадазн.

геаграфія

2

матэмат

бел. мова      

сусв.гістор

м атэм

хімія.

бел. літ

фк і зд.

3

бел.мова

руск. літ

м атэмат

ф.к.. і здар

. пр.нав/ пр.н

фізіка/ мп

ням./англ

4

фк і зд

руск. мова

бел. мова  

пр.нав/ пр.

біялогія

ням.м./ ан г

грамадазн.

 

5

анг/англ. м

пр.нав/ пр.

біялогія

руск мова

ф.к. і зд

гісторыя

прац. навуч.

6

 

пр.нав/ пр.

  ГЗС..

бел. мова

ням./англ.м.

  ф.к.. і здар

  прац. навуч

7

 

 

 

 

-          /інф

 

 

 

свернуть

ГРАФІК ПРАВЯДЗЕННЯ ФАКУЛЬТАТЫВАЎ НА І ПАЎГОДДЗЕ 2019/2020 НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА

развернуть

 

Назва         факультатыва

 

Настаўнік

 

Клас

Час

правядзення

 

 

        Панядзелак

1

Вытокі роднай мовы

 Літвінка І.У.

1

12.40– 13.15

2

Вытокі роднай мовы

Шпакоўская Ж.С.

2

14.05– 14.50

3

Вучымся жыць у міры і згодзе

Амельчанка Л.У.

5

14.05– 14.50

4

Культура речи

Лукашэвіч В.М.

10

14.50-15.35

5.

Вытокі роднай мовы

Бурман Ж.У.

4

14.05– 14.50

 

Аўторак

1

Мая Айчына

Чугай Н.І.

6

14.05– 14.50

 2

Маё прафесійнае будучае

Ліпская І.М

9

15.00 -15.45

 

Серада

1

Па прыступках правіл здаровага харчавання

Шпакоўская Ж.С.

2

13.10– 13.55

2

Речевой этикет

Кахавец  А.М.

3

13.10– 13.55

3

Речевой этикет

Бурман Ж.У.

4

13.10 – 13.55

 

Культура моўных  зносін

Кухарчук А.В.

7

15.00 - 15.45

4

Гісторыя Беларусі ў іменах і падзеях

Кныш А.У.

11

15.00 - 15.45

 

Чацвер

1

Па прыступках правіл здаровага харчавання

 Літвінка І.У.

1

11.45-12. 20

 

 Пятніца

1

 Абагульняючы факультатыўны курс па матэматыцы  

 

Варабей М.М.

 

9

 

08.50– 09.35

2

Асновы гендэрнай культуры

Амельчанка Л.У.

8

15.00 -15.45

 

свернуть

ГРАФІК ПРАВЯДЗЕННЯ ГРАМАДСКА-КАРЫСНАЙ ПРАЦЫ Ў 3-11 КЛАСАХ на І паўгоддзе 2019/2020 навучальнага года

развернуть

Дні тыдня

Клас

Час правядзення

Настаўнік

Панядзелак

11

13.55 – 14.40

14.40 – 15.35

 

 

 

 

Варабей Н. М.

 

Аўторак

9

14.50 – 15.35

15.45 – 16.30

 

Серада

5

13.55 – 14.40

7

14.50 – 15.35

Чацвер

10

13.55 – 14.40

6

14.50 – 15.35

8

15.45 – 16.30

Пятніца

3

 

14.50-15.35

Бурман Ж. У.

4

Літвінка І. У.

свернуть

РАСКЛАД ЗАНЯТКАЎ У ПАЗАЎРОЧНЫ ЧАС НА І ПАЎГОДДЗЕ 2019/2020 НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА

развернуть

№.

Назва

 

Час правядзення

Месца правядзення

Класы

Прозвішча настаўніка

ПАНЯДЗЕЛАК

1

Класная гадзіна

13.55– 14.40

Кабінет гісторыі і геаграфіі

6

Кныш А. У.

2

Танцавальная мазаіка

14.05– 14.50

Актавая зала

2,3

Кахавец А. М.

3

Класная гадзіна

14.50– 15.35

Кабінет беларускай мовы

7

Чугай Н. І.

4

Вучэбна-трэніровачная група пачатковай падрыхтоўкі “Лёгкая атлетыка”

 

15.50– 17.20

 

Спартыўная зала

 

3,4

 

Колб М. І.

АЎТОРАК

1

Інфармацыйная гадзіна

14.50 - 15.35

Кабінет гісторыі і геаграфіі

6

Кныш А. У.

2

Вучэбна-трэніровачная група пачатковай падрыхтоўкі “Тэніс”

 

  1. 50– 17.20

 

Спартыўная зала

 

4-6

 

Колб М. І.

СЕРАДА

1

Танцавальная мазаіка

14.15– 15.00

Актавая зала

2,3

Кахавец А. М.

2

Класная гадзіна

14.50– 15.35

Кабінет нямецкай мовы

8

Ліпская І. М.

ЧАЦВЕР

1

Індывідуальныя заняткі музычнага класа

13.30– 18.50

Кабінет пачатковых класаў, актавая зала

4, 5, 7, 8, 9

Бобель В. І.,

Аляксандраў К. М.

Рыжко Г. І.

2

І                    .

Н                  .

Ф                  .

А                  .

Р                  Г

М                А

А                Д

Ц                З

Ы                І

Й                Н

Н                А

А                   .

Я                   .

 

12.40–13.15

Кабінет пачатковых класаў

1

Шпакоўская Ж. С.

3

 

13.00– 13.45

Кабінет пачатковых класаў

2

Кахавец А. М.

4

 

13.55– 14.40

Кабінет пачатковых класаў

3

Бурман Ж. У.

5

Кабінет пачатковых класаў

4

Літвінка І. У.

6

 

14.50 - 15.35

Кабінет гісторыі і геаграфіі

5

Кныш А. У.

7

Кабінет беларускай мовы

7

Чугай Н. І.

8

 Інфармацыйная гадзіна

(чацвёрты чацвер месяца ў рамках праекта ШАГ)

 

 

14.50 - 15.35

Кабінет нямецкай мовы

8

Ліпская І. М.

9

Кабінет рускай мовы

9

Лукашэвіч В. М.

10

Кабінет матэматыкі

10

Варабей М. М.

11

Кабінет біялогіі і хіміі

11

Амельчанка Л.У.

12

Турызм і спартыўнае арыентаванне

16.05– 17.40

Спартыўная зала

5,6,7,

9-11

Кныш А. У.

 

13

Вучэбна-трэніровачная група пачатковай падрыхтоўкі “Лёгкая атлетыка”

 

14.45– 16.15

 

Спартыўная зала

 

3,4

 

Колб М. І.

 ПЯТНІЦА

1

 

К

Л

А

С

Н

А

Я

 

Г

А

Д

З

І

Н

А

 

12.40–13.15

Кабінет пачатковых класаў

1

Шпакоўская Ж. С.

2

 

13.00– 13.45

Кабінет пачатковых класаў

2

Кахавец

А. М.

 

3

 

 

 

13.55– 14.40

 

 

Кабінет пачатковых класаў

3

Бурман

Ж. У.

4

Кабінет пачатковых класаў

4

Літвінка

І. У.

5

Кабінет матэматыкі

10

Варабей

М. М.

6

 

 

 

  1. 50 - 15.35

 

Кабінет гісторыі і геаграфіі

6

Кныш А. У.

7

Кабінет біялогіі і хіміі

11

Амельчанка Л. У.

8

Кабінет рускай мовы

9

Лукашэвіч В. М.

9

Вучэбна-трэніровачная група пачатковай падрыхтоўкі “Тэніс”

 

15.40– 17.10

 

Спартыўная зала

 

4-6

 

Колб М. І.

10

Валейбол

17.00 - 18.40

Спартыўная зала

8-11

Гетман А. В.

    СУБОТА

1

Індывідуальныя заняткі музычнага класа

9.30 – 14.50

Кабінеты пачатковых класаў

4, 5, 7, 8, 9

Бобель В. І.,

Аляксандраў К. М.

2

Вучэбна-трэніровачная група пачатковай падрыхтоўкі “Тэніс”

 

09.00– 10.30

 

Спартыўная зала

 

4-6

 

Колб М. І.

3

Юны інфарматык

10.00– 11.40

Кабінет інфарматыкі

2-5

Уласавец

А. С.

4

ЮВП

10.35 - 12.15

Спартыўная зала

7-8

Колб М. І.

 

5

Вучэбна-трэніровачная група пачатковай падрыхтоўкі “Лёгкая атлетыка”

 

12.20– 13.50

 

Спартыўная зала

 

3,4

 

Колб М. І.

6

Фантазіі з дрэва

12.2 – 14.00

Майстэрня

5-8

Уласавец

А. С.

свернуть